Clica i planifica aventures amb la teva família

POLÍTICA
de privacitat

A continuació li indiquem elsdetalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a ZONATRIBU.

1.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

1.1.1.   Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: ZONATRIBU

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats ala informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.


1.1.2.   Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ZONATRIBU – NIF: ....

Direcció postal: ....

Telèfon: ....

Correu electrònic: .......


Amb quinafinalitat tractem les seves dades personals?

A ZONATRIBU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades ambla finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·         Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·         Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitudi enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ZONATRIBU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedira les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ZONATRIBU deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l\'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l\'interès legítim del responsable, l\'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per aalguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


1.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic


1.2.1.   Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: ZONATRIBU

Finalitat: Prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d\'informació i enviar-li comunicacions comercials.

Legitimació: Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.


1.2.2.   Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ZONATRIBU – NIF: ....

Direcció postal: ....

Telèfon: ....

Correu electrònic: ....

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ZONATRIBU tractem lainformació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal peral tractament de les seves dades:

·         Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·         Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.

·         Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ZONATRIBU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedira les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ZONATRIBU deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l\'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l\'interès legítim del responsable, l\'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per aalguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


1.3. Informació completa sobre Protecció de Dades

1.    Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ZONATRIBU – NIF: ....

Adreça postal: ....

Telèfon: ....

Correu electrònic: ....

2.    Amb quina finalitat tractemles seves dades personals?

A ZONATRIBU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3.    Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas,durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4.    Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·         Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat o en el seu cas l’aplicació de mesures precontractuals.

·         Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.

5.    A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

·         Si escau, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.

6.    Transferències dedades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.    Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ZONATRIBU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedira les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ZONATRIBU deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l\'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l\'interès legítim del responsable, l\'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per aalguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8.    Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ZONATRIBU procedeixen del propi interessat.