Clica i planifica aventures amb la teva família

AVÍS LEGAL


0.  OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.zonatribu.com (en endavant, LA WEB), delque és titular ZONATRIBU (en endavant, ZONATRIBU).

La navegació pel lloc web de ZONATRIBU li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de ZONATRIBU, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondràenfront a ZONATRIBU o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent ZONATRIBU denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.


1.  IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

ZONATRIBU, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

·        La seva denominació social és: ZONATRIBU

·        El seu nom comercial és: ZONATRIBU

·        El seu CIF és: ....

·        El seu domicili social està a:....

·        Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum ..., Foli .., Full ..., Inscripció ..


Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: ...

E-mail: ....

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ZONATRIBU es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


2.  CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, ZONATRIBU pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ZONATRIBU i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ZONATRIBU i a no emprar-los per a, entre altres:

a)   Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b)   Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ZONATRIBU o de terceres persones;així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ZONATRIBU presta els seus serveis.

c)   Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de ZONATRIBU o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d)   Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ZONATRIBU o de tercers.

e)   Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f)    Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l\'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g)   Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a ZONATRIBU, sense que puguin entendre\'s ceditsa l\'usuari cap dels drets d\'explotació sobre els mateixos més enllà de l\'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s\'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d\'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de ZONATRIBU, sense que pugui entendre\'s que l\'ús o accés al mateix atribueixi a l\'usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts iqualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d\'explotació queden prohibits.

L\'establiment d\'un hipervincle no implica en cap cas l\'existència de relacions entre ZONATRIBU i el propietari del lloc web en la qual s\'estableixi, ni l\'acceptació i aprovació per part de ZONATRIBU dels seus continguts o serveis.

ZONATRIBU no es responsabilitza de l\'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.


3.  EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l\'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

ZONATRIBU exclou, fins a on permet l\'ordenamentjurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 a) La impossibilitat d\'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l\'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s\'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s\'ofereixen.

 b) La presència de virus o d\'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 c) L\'incompliment de les lleis, la bona fe, l\'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l\'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, ZONATRIBU no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l\'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ZONATRIBU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d\'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d\'informar a l\'usuari sobre l\'existència d\'altres fonts susceptibles d\'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ZONATRIBU no garanteix ni es responsabilitzadel funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ZONATRIBU no es responsabilitza de l\'establiment d’hipervincles per part de tercers.


4.   PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D\'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d\'enviar una notificació a ZONATRIBU identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de ZONATRIBU, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).


5.   PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de serpublicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l\'únic instrument que dóna fe de la sevaautenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d\'entendre\'s com una guia sense propòsit de validesa legal.


6.  POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a ZONATRIBU.


6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

6.1.1.   Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: ZONATRIBU

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats ala informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.


6.1.2.   Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ZONATRIBU – NIF: ....

Direcció postal: ...

Telèfon: ....

Correu electrònic: ...

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ZONATRIBU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal peral tractament de les seves dades:

·         Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·         Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitudi enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ZONATRIBU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ZONATRIBU deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l\'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l\'interès legítim del responsable, l\'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per aalguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic


6.2.1.   Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: ZONATRIBU

Finalitat: Prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d\'informació i enviar-li comunicacions comercials.

Legitimació: Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.


6.2.2.   Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ZONATRIBU – NIF: ....

Direcció postal: ...

Telèfon: ....

Correu electrònic: ...

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ZONATRIBU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal peral tractament de les seves dades:

·         Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·         Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.

·         Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ZONATRIBU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedira les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ZONATRIBU deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l\'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l\'interès legítim del responsable, l\'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per aalguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


6.3. Informació completa sobreProtecció de Dades


1.    Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ZONATRIBU – NIF: ....

Adreça postal: ....

Telèfon: ....

Correu electrònic:....

2.    Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ZONATRIBU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades ambla finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3.    Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas,durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4.    Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·         Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat o en el seu cas l’aplicació de mesures precontractuals.

·         Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.

5.    A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

·         Si escau, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.

6.    Transferències dedades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.    Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ZONATRIBU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedira les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ZONATRIBU deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l\'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l\'interès legítim del responsable, l\'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per aalguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8.    Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ZONATRIBU procedeixen del propi interessat.

 

7.  POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seuordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d\'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma enquè utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l\'usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web iquins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:


Anàlisi estadístic

Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d\'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei.

El detall de les cookies d\'anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies: __utma __utmb __utmc __utmz _1P_JAR

Nom: Google Analytics

Tipus: De tercers

Propòsit: Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l\'origen deles visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l\'adreça postal concreta des d\'on es connecten.

Més informació: Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es


Cookies: _GPS _YSC

Nom: Análisis Youtube

Tipus: De tercers

Propòsit: Mesuren les reproduccions de vídeos realitzades per l\'usuari i registra els esdeveniments de "M\'agrada" o "Compartir vídeo". També registra una identificació única en dispositius mòbils per a permetre el seguiment segons la ubicació geogràfica per GPS i els vídeos més recents que s\'han vist en un navegador específic.

Més informació: Centro de privacidad de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es


Tècniques o necessàries

Són aquelles que s\'utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d\'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookiestècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies: _laravel_session _XSRF-TOKEN _cookieconsent_status

Nom: Tècnica .......

Tipus: Pròpia

Propòsit: Cookies de sessió, seguretat i política de cookies.

Més informació: En la pròpia pàgina web.


Publicitaria

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l\'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual prestael servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies publicitàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies: _NID _ANID _CGIC _OGP

Nom: Publicitària google.com

Tipus: De tercers

Propòsit: Permeten personalitzar com es veuen els anuncis.

Més informació: Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es


Personalització o preferència      

Són aquelles que permeten a l\'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d\'una sèrie de criteris en el terminal de l\'usuari com per exemple serien l\'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.

El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies: _PREF _ VISITOR_INFO1_LIVE

Nom: Preferència YouTube

Tipus: De tercers

Propòsit: Cookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google.

Més informació: Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es


Nota: Les cookies de tipus \'pròpies\' són utilitzades només pel propietari d\'aquesta web i les cookies \'De tercers\' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.


Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

o   Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

o   Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

o   Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

o   Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

o   Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


Complement d\'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiquesde Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s\'enviïinformació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d\'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.