Clica i planifica aventures amb la teva família

  • Totes Totes

LA NAMAKA NÚM. 31 VA DE FAMÍLIES DIVERSES I FANTÀSTIQUES QUE CUIDEN ACOMPANYEN I ESTIMEN!♥️

  • LA NAMAKA NÚM. 31 VA DE FAMÍLIES DIVERSES I FANTÀSTIQUES QUE CUIDEN ACOMPANYEN I ESTIMEN!♥️
  • LA NAMAKA NÚM. 31 VA DE FAMÍLIES DIVERSES I FANTÀSTIQUES QUE CUIDEN ACOMPANYEN I ESTIMEN!♥️
  • LA NAMAKA NÚM. 31 VA DE FAMÍLIES DIVERSES I FANTÀSTIQUES QUE CUIDEN ACOMPANYEN I ESTIMEN!♥️

Segons el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, la família es defineix com el conjunt de persones que viuen en una casa i també com el conjunt de persones unides per un estret parentiu, especialment el pare, la mare i els fills, i fins i tot com el conjunt de totes les persones passades i presents descendents d'un progenitor comú. No trobes a falta més famílies? Més diversitat? I, sobretot, no trobes a faltar una definició més inclusiva? Aquesta revista és una celebració de les diferents tipologies familiars!

users

6 Anys a 11 Anys

calendar

01-06-2022 fins 31-07-2022

place

Presencial